Δέκα συμβουλές για μια πιο «διεκδικητική» συμπεριφορά  (άρθρο στη huffingtonpost.gr)

Δημοσιεύθηκε στη Huffingtonpost.gr 05/11/2015 Όλοι μπορεί να έχουμε κάποιες φορές συμπεριφερθεί με επιθετικό ή παθητικό τρόπο σε κάποια σχέση ή συναναστροφή. Η υιοθέτηση όμως μιας επιθετικής ή παθητικής συμπεριφοράς ως