Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας

Στις αρχές της ενήλικης ζωής έχει σχεδόν διαμορφωθεί η προσωπικότητα μας. Έχουμε, δηλαδή, διαμορφώσει ένα δικό μας σταθερό μοτίβο σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον