Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας

Η Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας είναι μία από τις Διαταραχές Προσωπικότητας οι οποίες έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά το άγχος και τον φόβο. Η Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από μια έντονη διαρκή

Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας

Στις αρχές της ενήλικης ζωής έχει σχεδόν διαμορφωθεί η προσωπικότητα μας. Έχουμε, δηλαδή, διαμορφώσει ένα δικό μας σταθερό μοτίβο σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον

Διαταραχές προσωπικότητας

Πριν αναφερθούμε στις διαταραχές προσωπικότητας είναι σημαντικό ίσως να δούμε τι είναι προσωπικότητα. Τί είναι η προσωπικότητα; Για την προσωπικότητα έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί, οι οποίοι δεν διαφέρουν ωστόσο σημαντικά