Εκπομπή “Όλα για την υγεία μου” Καραπατσιά Μαρία ,”Τα συν και πλην του καλοκαιριού”

 

 

Πώς επιδρούν το καλοκαίρι, ο ήλιος, οι υψηλές θερμοκρασίες στην ψυχολογία μας;
Ποιές μπορεί να είναι οι θετικές και οι αρνητικές επιδράσεις του;

''Τα συν και πλην του καλοκαιριού''