Όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητα μας δυσάρεστα συναισθήματα, όπως λύπη, άγχος, θυμός, ντροπή. Συνήθως τα συναισθήματα αυτά διαρκούν λίγο, μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να αποφορτιστούμε από αυτά.

Όταν όμως μας κατακλύζουν, επιμένουν και παρεμβαίνουν στην ζωή μας βάζοντας εμπόδια στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική μας ανάπτυξη τότε είναι καλό να ζητήσουμε την επαγγελματική βοήθεια ενός ειδικού.

Όταν απευθύνεστε σε έναν ψυχολόγο διασφαλίστε ότι είναι ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο των προβλημάτων που παρουσιάζει κάποιος, από την προσωπικότητα του, την συνεργασία με τον ειδικό και την προσωπική προσπάθεια.

Στην περίπτωση της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής θεραπείας η θεραπεία μπορεί κυμαίνεται από κάποιους μήνες έως ένα χρόνο, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος.

Σε κάθε περίπτωση η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν από κοινού θεραπευτής και θεραπευόμενος αποφασίσουν ότι οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί στην έναρξη της θεραπείας έχουν επιτευχθεί.

Οι συνεδρίες είναι συνήθως εβδομαδιαίες και η διάρκεια τους 50 λεπτά.

Στις πρώτες συνεδρίες είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δυσκολίες, τα ψυχικά και σωματικά συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται, καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις συνθήκες κατά τις οποίες παρουσιάζονται. Στην συνέχεια τίθενται σε συνεργασία με την/τον θεραπευτή οι στόχοι που θα δουλευτούν κατά την διάρκεια της θεραπείας ιεραρχημένοι ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και προτεραιότητας.

Οι αρχικοί στόχοι μπορεί να τροποποιηθούν στην πορεία της θεραπείας ή να χωριστούν σε μικρότερους στόχους. Κάθε στάδιο της θεραπείας εξηγείται από την/τον θεραπευτή.

Κατά την διάρκεια των συνεδριών ιδιαίτερα στην αρχή μπορεί να νιώσετε λίγο δυσάρεστα ή να βιώσετε περισσότερο άγχος, καθώς θα ανακαλύψετε πράγματα για τον εαυτό σας και τις αίτιες των προβλημάτων που σας απασχολούν, θα αναλάβετε δράση για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες σας και όχι να τις αποφύγετε.

Θα μάθετε και θα χρησιμοποιήσετε νέες δεξιότητες και θα εφαρμόσετε νέους τρόπους συμπεριφορών, κάτι που ως καθετί καινούριο μπορεί να σας δυσκολέψει αρχικά, σιγά σιγά όμως θα γίνει δικό σας και θα σας διευκολύνει πολύ στη ζωή σας. Καθώς οι συνεδρίες προχωρούν θα αρχίσετε να νιώθετε πολύ καλύτερα.

Φυσικά ο ρυθμός των αλλαγών θα είναι σταδιακός, η/ο θεραπευτής δεν θα σας πιέσει να κάνετε κάτι πριν νιώσετε άνετα με αυτό.

Σε μερικές περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητο μπορεί να χρειαστεί φαρμακοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιες διαταραχές για τις οποίες η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη διαρκώς και άλλες στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η χρήση κάποιου ή κάποιων φαρμάκων έως ότου υπάρξει ύφεση των συμπτωμάτων για να μπορέσει και η ψυχοθεραπεία να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή. Ο ειδικός για να κρίνει εάν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή είναι ο ψυχίατρος, ο οποίος θα αποφασίσει την κατάλληλη αγωγή, τον χρόνο λήψης και την δοσολογία. Ψυχίατρος και ψυχολόγος βρίσκονται σε συνεργασία με στόχο να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.